Pri prevajanju gre za proces prenašanja pomena besede oziroma besedne zveze iz enega v drug jezik. S prevajanjem se ukvarjajo prevajalci, ki imajo ustrezno izobrazbo za tovrstno delo. Poznamo tudi specializirane prevajalci, kot so sodni tolmači, ki se ukvarjajo s sodnim prevajanjem.