Prevajalec si pri svojem prevajalskem delu lahko pomaga s številnimi pripomočki. K temu štejemo od klasičnih orodij: slovarji, pravopisi, učbeniki o slovnici,… do pripomočkov, ki so se pojavili v zadnjem času v priročni obliki, med katerimi gotovo izstopajo korpusi. Doba interneta je na področje prevajanja prinesla številne izboljšave, ki močno olajšajo delo prevajalca in številna orodja, ki zelo povečajo produktivnost njegovega dela. Sicer so že prej obstajala razni programi, ki so pomagali prevajalcu pri njegovem prevajanju, vendar so bili omenjeni z podatkovnimi bazami, na katerih so temeljili. Veliki korpusi predstavljajo pri tem velik napredek, sicer pa so tudi vse vsebine na spletu dober vir informacijl, s katerimi si lahko pomagamo pri svojih prevodih.