Prevajalec si pri svojem prevajalskem delu lahko pomaga s številnimi pripomo?ki. K temu štejemo od klasi?nih orodij: slovarji, pravopisi, u?beniki o slovnici,… do pripomo?kov, ki so se pojavili v zadnjem ?asu v priro?ni obliki, med katerimi gotovo izstopajo korpusi. Doba interneta je na podro?je prevajanja prinesla številne izboljšave, ki mo?no olajšajo delo prevajalca in številna orodja, ki zelo pove?ajo produktivnost njegovega dela. Sicer so že prej obstajala razni programi, ki so pomagali prevajalcu pri njegovem prevajanju, vendar so bili omenjeni z podatkovnimi bazami, na katerih so temeljili. Veliki korpusi predstavljajo pri tem velik napredek, sicer pa so tudi vse vsebine na spletu dober vir informacijl, s katerimi si lahko pomagamo pri svojih prevodih.