Prevajalske agencije ponujajo številne storitve. Ob prevajalskih storitvah, lahko prevajalska agencija ponuja tudi storitve lektoriranja, DTP (storitve namiznega založništva),… V primeru lektoriranja je kombinacija s prevajanjem dobrodošla, saj lahko prevajalska agencija svoji strani ponudi bolj celostno storitev, namreč prevajanje z lektoriranjem. Pri tem velja, da je cena lektoriranje precej nižja od cene prevajanja, zato tudi celotni strošek ni veliko večji kot v primeru, če bi se stranka odločila le za prevajanje.