V splošnem velja, da lahko prevajalec večinoma na dan opravi le nekako okoli 5 strani prevoda, seveda pa se ta številka razlikuje od prevajalca do prevajalca in je seveda odvisna tudi od težavnosti teksta. Vsekakor pa velja, da to omejuje hitrost, s katero lahko stranka dobi nazaj prevedeno besedilo. V tem primeru je najboljša rešitev, da se prevod razdeli med več prevajalcev, seveda pa v tem primeru končni prevod pri specifičnih izrazih ni več tako enoten kot če bi celotno besedilo prevajal en sam prevajalec.