Ko se stranka odloča za naročilo prevoda besedila se lahko odloči, da bo besedilo tudi lektorirala. Pri tem lahko naroči lektura tako izvornega besedila, se prav, da se besedilo lektorira še preden gre v prevod kot tudi lekturo že prevedenega besedila, kar pomeni, da se že prevedeno besedilo pošlje lektorju za ciljni jezik prevoda, ki ga ponovno lektorira. Cene lektoriranja so v splošnem precej nižje od cen prevodov za isti izvorni oziroma ciljni jezik, zato takšna odločitev za lekturo ne podraži znatno cene celotne storitve.