Najprej je pomembno, da se zavedajo odgovornosti, ki so jo prevzeli s sprejetjem besedila v prevod. To pomeni, da optimalni čas, ki jim ga je predvidil naročnik izkoristijo za prevajanje. Slabo za kakovost prevoda je, če prevajalci prevajajo različna besedila hkrati, malo enega in drugega. Neprofesionalno je, če prevod opravijo na hitro in nekakovostno, v primeru, da nimajo časa namesto, da bi delo prepustili drugemu prevajalcu, ki bi prevod opravil kakovostno. Seveda izkušen naročnik takšne stvari zazna, že pred začetkom prevajanja, ko se pogovori s prevajalcem. Seveda pa dobri prevajalci, ki delajo skrbno napredujejo, tisti, ki svojega dela ne opravijo odgovorno pa ponavadi ostanejo brez dela.